Gói thành viên

500.000 

Công cụ tạo hồ sơ online cho dịch vụ nghành vận chuyển, lái xe. Giá chỉ áp dụng trước ngày 30/9/2021.

Danh mục:

Mô tả

  • Áp dụng cho toàn bộ đối tác lái xe.
  • 01 Hồ sơ lái xe chuyên nghiệp
  • 365 Ngày sử dụng
  • Hiển thị mạng xã hội
  • Hiển thị thông tin liên hệ
  • Hỗ trợ 24/7
  • Tích hợp QR code
  • Tạo Card Visit
  • Cập nhật lênmạng xã hội