Chính sách bảo mật Top Driver. TOP DRIVER có địa chỉ website là: https://top-driver.net.

Chính sách bảo mật

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Chính sách bảo mật Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm. Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá. Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác. Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Chính sách bảo mật điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho Top Driver và Top Driver và chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Đối với các mục đích của Chính sách bảo mật này, trừ khi có ghi nhận khác, tất cả các tài liệu tham khảo về Top Driver bao gồm  https://top-Driver.net và Top Driver. Ứng dụng Top Driver là một ứng dụng nền tảng dịch vụ vận tải tư nhân trực tuyến. Bằng cách sử dụng ứng dụng Top Driver, bạn đồng ý với các thực tiễn dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.

1. Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Để cung cấp tốt hơn cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, Top Driver có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như: – Họ và tên – Địa chỉ email – Số điện thoại (đối với liên hệ cuộc gọi điện thoại cũng như dịch vụ nhắn tin theo yêu cầu của khách hàng (ví dụ: WhatsApp, Telegram, WeChat) – ID đăng nhập truyền thông xã hội để khách hàng được liên hệ thông qua nền tảng xã hội mà mình lựa chọn (ví dụ: Facebook, Twitter, TaoBao)

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi khi bạn chọn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Chúng có thể bao gồm: (a) đăng ký tài khoản; (b) tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi do chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi tài trợ; (c) Đăng ký các ưu đãi đặc biệt từ các bên thứ ba được chọn; (d) Gửi email cho chúng tôi; (e) nộp thẻ tín dụng hoặc các thông tin thanh toán khác khi đặt hàng và mua sản phẩm, dịch vụ. Để hóm hỉnh, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn, nhưng không giới hạn, liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ và / hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc phi cá nhân trong tương lai.

2. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Top Driver thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành và cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu. Top Driver cũng có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Top Driver và các chi nhánh của nó.

3. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

 • Top Driver không bán, cho thuê hoặc cho thuê danh sách khách hàng của mình cho bên thứ ba.
 • Top Driver có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp thực hiện phân tích thống kê, gửi email hoặc bưu phẩm, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp giao hàng. Tất cả các bên thứ ba như vậy đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ cung cấp các dịch vụ này cho Top Driver và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin của bạn.
 • Top Driver có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, nếu được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp hoặc với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được phục vụ trên Top Driver hoặc trang web; (b) Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Top Driver; và/hoặc (c) hành động trong những trường hợp cao cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Top Driver hoặc công chúng.

4. Quyền xóa

Tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ được nêu dướiđây, khi nhận được yêu cầu có thể kiểm chứng từ bạn, chúng tôi sẽ: • Xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi; • Chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của họ.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không thể tuân thủ các yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết:

 •  Hoàn thành giao dịch thu thập thông tin cá nhân, thực hiện các điều khoản của bảo hành bằng văn bản hoặc thu hồi sản phẩm được thực hiện theo luật liên bang, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu của bạn, hoặc được dự đoán hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn, hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi;
 •  Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại các hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó;
 •  Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm suy yếu chức năng dự định hiện có;
 •  Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật;
 •  Tuân thủ mọi quy định – luật pháp của Việt Nam;
 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê được đánh giá công khai hoặc ngang hàng vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các luật đạo đức và quyền riêng tư hiện hành khác, khi việc xóa thông tin của chúng tôi có khả năng làm cho không thể hoặc làm suy yếu nghiêm trọng thành tích của nghiên cứu đó, miễn là chúng tôi đã có được sự đồng ý thông báo của bạn;
 •  Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp với mong đợi của bạn dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 •  Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hiện hành; hoặc
 •  Nếu không hãy sử dụng thông tin cá nhân của bạn, trong nội bộ, một cách hợp pháp tương thích với bối cảnh mà bạn cung cấp thông tin.

5. Trẻ em dưới 13 tuổi

Top Driver không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi. Nếu bạn dưới mười ba tuổi, bạn phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn cho phép sử dụng ứng dụng này.

6. Truyền thông email

Top Driver có thể liên hệ với bạn qua email với mục đích cung cấp thông báo, ưu đãi quảng cáo, cảnh báo, xác nhận, khảo sát và / hoặc giao tiếp chung khác.

7. Thay đổi tuyên bố này

Top Driver có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đáng kể trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn, bằng cách đặt thông báo nổi bật trên ứng dụng của chúng tôi và / hoặc bằng cách cập nhật bất kỳ thông tin riêng tư nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng và/hoặc Dịch vụ có sẵn sau những sửa đổi đó sẽ tạo thành: (a) thừa nhận chính sách bảo mật đã sửa đổi của bạn; và (b) thỏa thuận tuân thủ và bị ràng buộc bởi chính sách đó.

8. Thông tin liên hệ

Top Driver hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này. 

Điều khoản và Điều kiện

1. Chấp nhận.

Sử dụng các trang web Top Driver (“Top Driver”) tại  https://top-Driver.net (gọi chung là “Trang web”) và Ứng dụng di động Top Driver (được gọi là “Ứng dụng di động”), nền tảng dịch vụ vận chuyển tư nhân trực tuyến (“Dịch vụ”). Dịch vụ của Top Driver chỉ được tạo thành bằng cách sắp xếp quyền vận chuyển cho Người dùng đối với nhà cung cấp dịch vụ vận tải như một nhà cung cấp dịch vụ vận tải như một trung gian, và không phải trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển. Top Driver cung cấp dịch vụ vận chuyển không phải một mình, mà thông qua các bên thứ ba. Top Driver sắp xếp cho Người dùng chỉ đơn giản là quyền vận chuyển đối với một nhà cung cấp dịch vụ vận tải độc lập với Top Driver. Do đó, Top Driver thực hiện các thỏa thuận cần thiết với nhà cung cấp dịch vụ vận tải dưới tên riêng của mình, cung cấp cho Người dùng quyền vận chuyển đối với Bên thụ hưởng bên thứ ba. Do đó, Người dùng có quyền yêu cầu dịch vụ vận chuyển và các khiếu nại khác trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Người dùng chỉ sử dụng Top Driver như một người trung gian hoặc người sắp xếp chứ không phải là một dịch vụ vận chuyển. Yêu cầu bồi thường của Top Driver được tạo thành từ phí sắp xếp cũng như khoản thanh toán tạm ứng của Top Driver cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Tất cả người dùng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu dưới đây (“Điều khoản sử dụng”), bao gồm Chính sách bảo mật của Top Driver, được tích hợp vào các Điều khoản sử dụng này bằng tài liệu tham khảo.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU MỘT CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THAY MẶT CHO MỘT THỰC THỂ KINH DOANH, CHO DÙ LÀ NHÂN VIÊN, NHÀ TƯ VẤN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA THỰC THỂ KINH DOANH ĐÓ, BẰNG CÁCH ĐÓ, CÁ NHÂN ĐÓ ĐẠI DIỆN CHO RẰNG HỌ CÓ NĂNG LỰC PHÁP LÝ VÀ THẨM QUYỀN RÀNG BUỘC THỰC THỂ KINH DOANH ĐÓ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. “BẠN” SẼ ĐỀ CẬP ĐẾN CẢ CÁ NHÂN TRUY CẬP TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THAY MẶT CHO MỘT THỰC THỂ KINH DOANH, NẾU CÓ VÀ BẤT KỲ THỰC THỂ KINH DOANH NÀO NHƯ VẬY. Top Driver CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY THEO THỜI GIAN MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO VÀ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ VẬY SẼ CÓ HIỆU LỰC VÀO NGÀY CHÚNG ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SAU KHI NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ VẬY ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TẠO THÀNH SỰ CHẤP NHẬN CỦA BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG THAY ĐỔI ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG.

2. Sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng di động.

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng Di động theo Điều khoản sử dụng, bất kỳ chính sách và thủ tục nào được đăng xuất hiện trên Trang web và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động để: 

 • (a) truyền bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc chiếm dụng bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế hoặc các quyền độc quyền khác của bên thứ ba, 
 • (b) truyền bất kỳ tài liệu nào sai lệch, không chính xác, gian lận hoặc gây hiểu lầm, 
 • (c) phân phối vi-rút máy tính, sâu hoặc phần mềm nhằm làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống máy tính mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, 
 • (d) sử dụng “người trả lời tự động”, “hủy bỏ bot” hoặc các cơ chế tương tự khác tạo ra lưu lượng mạng quá mức, 
 • (e) truyền bất kỳ bất kỳ bất hợp pháp, có hại, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm, tục tĩu, đe dọa, quấy rối hoặc các tài liệu phản cảm khác, 
 • (f) gửi hoặc chuyển tiếp bất kỳ quảng cáo hoặc thư chuỗi không mong muốn nào, 
 • (g) vượt quá quyền truy cập hoặc nỗ lực được phép của bạn để có được quyền truy cập trái phép vào Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng Di động, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, hoặc các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng, thông qua khai thác mật khẩu đăng nhập hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, 
 • (h) đóng khung bất kỳ phần nào của Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động trong một trang web khác hoặc thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào khác đến bất kỳ trang nào của Trang web ngoài trang chủ hoặc 
 • (i) bán lại việc sử dụng, hoặc truy cập vào Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng Di động cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Top Driver. Top Driver có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng Di động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn đã lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số này.

3. Tài khoản của bạn.

Nếu bạn sử dụng Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được chỉ định hoặc chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng Top Driver không chịu trách nhiệm về quyền truy cập của bên thứ ba vào tài khoản của bạn do hành vi trộm cắp hoặc chiếm đoạt tài khoản của bạn. Top Driver và các cộng sự có quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ, chấm dứt tài khoản hoặc xóa hoặc chỉnh sửa nội dung theo quyết định riêng của chúng tôi.

4. Dịch vụ.

Việc cung cấp Dịch vụ của Top Driver có thể phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và hạn chế khác được đăng trên Trang web, Ứng dụng di động hoặc được Top Driver truyền đạt cho Người dùng, bao gồm qua email và / hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Các dịch vụ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và tất cả các báo giá là ước tính. Vui lòng tham khảo trang Câu hỏi thường gặp và/hoặc Trang Điều khoản Sử dụng Dịch vụ để biết thêm thông tin.

5. Quyền riêng tư.

Việc sử dụng Top Driver phải tuân theo Chính sách bảo mật của Top Driver. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, cũng chi phối Trang web và thông báo cho người dùng về các hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi.

6. Truyền thông điện tử.

Truy cập Top Driver hoặc gửi email đến Top Driver cấu thành thông tin liên lạc điện tử. Người dùng đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho Người dùng bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà thông tin liên lạc đó bằng văn bản.

7. Liên kết đến trang web của bên thứ ba/ Dịch vụ của bên thứ ba.

Top Driver có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Trang web được liên kết”). Các Trang web được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Top Driver và Top Driver không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web được liên kết nào, bao gồm không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang web Được Liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào cho Trang web được Liên kết. Top Driver chỉ cung cấp các liên kết này cho Người dùng như một sự tiện lợi và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là sự chứng thực của Top Driver của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà khai thác của nó. Một số dịch vụ có sẵn thông qua Top Driver được cung cấp bởi các trang web và tổ chức của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào có nguồn gốc từ Top Driver, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Top Driver có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà Top Driver có mối quan hệ hợp đồng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng được yêu cầu thay mặt cho người dùng và khách hàng của Top Driver.

8. Trẻ em dưới 13 tuổi.

Top Driver không cố ý thu thập, thông tin cá nhân trực tuyến hoặc ngoại tuyến, từ những người dưới mười ba tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng  https://top-Driver.net với sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành.

TRANG WEB, DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, BAO GỒM BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO CỦA BÊN THỨ BA HOẶC THÔNG TIN BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI Top Driver TRÊN CƠ SỞ “NHƯ HIỆN TẠI”, VÀ CẢ Top Driver VÀ CÁC CÔNG TY CON, ĐỐI TÁC, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ THẦU PHỤ NÀO THỰC HIỆN BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG. NGOÀI RA, Top Driver TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH VÀ KHÔNG THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, TIÊU ĐỀ, HƯỞNG THỤ YÊN TĨNH, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC TÙY CHỈNH THƯƠNG MẠI. CẢ Top Driver VÀ BẤT KỲ CÔNG TY CON, ĐỐI TÁC, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ THẦU PHỤ NÀO ĐẢM BẢO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CÓ SẴN BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC TỪ BẤT KỲ VỊ TRÍ CỤ THỂ NÀO, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ KHẢ NĂNG GÂY HẠI KHÁC. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ một số bảo hành nhất định, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

10. Giới hạn trách nhiệm.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, Top Driver, BẤT KỲ CÔNG TY CON, ĐỐI TÁC, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ THẦU PHỤ NÀO CỦA HỌ, BAO GỒM CÁC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ, SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG THIỆT HẠI DO LỢI NHUẬN BỊ MẤT, DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ, HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, TORT HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC, VÀ BẤT KỂ Top Driver BIẾT HOẶC ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. TỔNG HỢP CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP CỦA Top Driver PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG, CHO DÙ THEO HỢP ĐỒNG, TRA TẤN HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC) BỊ GIỚI HẠN Ở MỨC LỚN HƠN (i) SỐ TIỀN MÀ NGƯỜI DÙNG TRẢ CHO Top Driver CHO DỊCH VỤ CỤ THỂ LÀ CHỦ ĐỀ TRANH CHẤP HOẶC (II) $ 50. NHỮNG HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN LÀ ĐỘC LẬP VÀ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ, BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI NÀO CỦA MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ HOẶC ĐỘC QUYỀN NÀO. Bạn thừa nhận rằng Top Driver đã đồng ý cung cấp Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng di động phụ thuộc vào việc loại trừ trách nhiệm pháp lý và tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành được quy định ở đây. Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

11. Bồi thường.

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ Top Driver, các công ty con, đối tác, chi nhánh, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhân viên, nhân viên và đại lý vô hại từ bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và / hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bảo mật.

12. Thanh toán.

Top Driver sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba (“Bộ xử lý thanh toán”) để liên kết tài khoản thẻ tín dụng Người dùng để thanh toán cho các Dịch vụ được đặt trên Trang web và thông qua Ứng dụng di động. Việc xử lý thanh toán hoặc tín dụng, nếu có, liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng di động sẽ phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của Bộ xử lý thanh toán và tổ chức phát hành thẻ tín dụng ngoài các Điều khoản sử dụng này. Top Driver không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào của Bộ xử lý thanh toán. Liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động, Top Driver sẽ có được một số chi tiết giao dịch nhất định mà Top Driver sẽ sử dụng chỉ theo Chính sách bảo mật.

13. Miễn trừ; Biện pháp.

Việc Top Driver không thực hiện một phần hoặc toàn bộ bất kỳ quyền nào hoặc từ bỏ Top Driver về bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản sử dụng này của Người dùng, sẽ không ngăn cản việc thực hiện quyền đó tiếp theo của Top Driver hoặc được Top Driver coi là sự từ bỏ của Top Driver về bất kỳ vi phạm nào tiếp theo của Người dùng có cùng hoặc bất kỳ thuật ngữ nào khác của Các Điều khoản sử dụng này. Các quyền và biện pháp khắc phục của Top Driver theo các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thỏa thuận áp dụng nào khác giữa Người dùng và Top Driver sẽ được tích lũy, và việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào như vậy sẽ không hạn chế quyền của Top Driver để thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

14. Người dùng quốc tế

Dịch vụ được kiểm soát, điều hành và quản lý bởi Top Driver từ các văn phòng của mình tại Hoa Kỳ. Nếu Người dùng truy cập Dịch vụ từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương. Bạn đồng ý rằng sẽ không sử dụng Nội dung Top Driver được truy cập thông qua Top Driver ở bất kỳ quốc gia nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào bị cấm bởi bất kỳ luật, hạn chế hoặc quy định hiện hành nào.

15. Trọng tài.

Trong trường hợp các bên không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa họ phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ điều khoản nào của bên này, cho dù trong hợp đồng, tra tấn, hoặc bằng cách khác theo luật hoặc bằng công bằng cho thiệt hại hoặc bất kỳ cứu trợ nào khác, thì tranh chấp đó sẽ chỉ được giải quyết bằng trọng tài cuối cùng và ràng buộc theo Đạo luật Trọng tài Liên bang, được thực hiện bởi một trọng tài trung lập duy nhất và được quản lý bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, hoặc một dịch vụ trọng tài tương tự do các bên lựa chọn, tại một địa điểm được các bên thỏa thuận lẫn nhau. Phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng, và phán quyết có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Trong trường hợp bất kỳ hành động pháp lý hoặc công bằng nào, thủ tục tố tụng hoặc trọng tài phát sinh ra khỏi hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, bên hiện hành sẽ có quyền thu hồi chi phí và phí luật sư hợp lý. Các bên đồng ý phân xử tất cả các tranh chấp và khiếu nại liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do các Điều khoản và Điều kiện này, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm các khiếu nại tort là kết quả của các Điều khoản và Điều kiện này. Các bên đồng ý rằng Đạo luật Trọng tài Liên bang chi phối việc giải thích và thực thi điều khoản này. Toàn bộ tranh chấp, bao gồm phạm vi và khả năng thực thi của điều khoản trọng tài này sẽ được xác định bởi Trọng tài. Điều khoản trọng tài này sẽ tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này.

16. Bất khả kháng

Top Driver sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do chậm trễ hoặc không thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ nghĩa vụ nào của mình liên quan đến Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng di động với điều kiện có sự siêng năng trong việc thực hiện trong các trường hợp và sự chậm trễ hoặc thất bại đó là do hỏa hoạn, Động đất, thời tiết khắc nghiệt bất thường, đình công, cấm vận do chính phủ phê duyệt, lũ lụt, hành động của Thiên Chúa, hành động chiến tranh hoặc khủng bố, hành động của bất kỳ cơ quan công quyền hoặc chính phủ có chủ quyền nào, rối loạn dân sự, chậm trễ hoặc phá hủy do người vận chuyển công cộng gây ra hoặc bất kỳ trường hợp nào khác ngoài tầm kiểm soát của Top Driver.

17. Toàn bộ thỏa thuận.

Các Điều khoản sử dụng này và các chính sách và điều khoản khác được đăng trên Trang web đã đưa ra toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Top Driver về chủ đề này và thay thế tất cả các cuộc đàm phán, hiểu biết, tuyên bố và thỏa thuận khác giữa các bên.

18. Thay đổi các điều khoản.

Top Driver có quyền, theo quyết định riêng của mình, để thay đổi các Điều khoản theo đó Top Driver được cung cấp. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Top Driver khuyến khích bạn định kỳ xem xét các Điều khoản để được thông báo về các bản cập nhật của chúng tôi.

19. Câu hỏi, liên hệ với chúng tôi

Top Driver hoan nghênh các câu hỏi hoặc ý kiến của bạn liên quan đến Điều khoản: email: top-driver.net@gmail.com. Số điện thoại: +84903426252

Chính sách chung

Tất cả người dùng, sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ khả năng nào đều phải chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau đây. Nếu trường hợp bạn không muốn chấp nhận và họ, vui lòng kiềm chế bản thân sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ khả năng nào. Top Driver dành tất cả các quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng dịch vụ của mình. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để đảm bảo dịch vụ vận chuyển tốt nhất như bình thường.

1. Thời gian chờ đợi cho các dịch vụ đưa đón sân bay.

Dịch vụ đón của chúng tôi (sân bay, nhà ga và chuyển cảng) bao gồm thời gian chờ đợi miễn phí lên đến 60 phút sau thời gian hạ cánh / tàu hoặc hành trình theo lịch trình. Đối với các chuyến đi thả, một 15 phút chờ đợi miễn phí được bao gồm. Phí bổ sung được áp dụng trong trường hợp vượt quá thời gian chờ.

2. Thời gian chờ chuyển nhượng liên tỉnh và chuyển điểm đến điểm

Thời gian chờ miễn phí 15 phút được bao gồm trong bất kỳ dịch vụ nào trong số này. Phí bổ sung được áp dụng trong trường hợp vượt quá thời gian chờ.

3. Điểm dừng thêm

Khách hàng có thể yêu cầu tài xế dừng lại trong suốt chuyến đi. Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng, dựa trên số lượng điểm dừng, thời gian và khoảng cách từ tuyến đường ban đầu.

4. Đặt phòng theo giờ /Tour riêng

Các dịch vụ này được tính phí dựa trên thời gian dự kiến cho họ. Các khoản phí bổ sung có thể áp dụng cho vượt quá khoảng thời gian được thuê. Không có giới hạn số dặm cho thời gian thuê.

5. Ghế trẻ em

Ghế trẻ em / trẻ sơ sinh có thể được cung cấp theo yêu cầu mà không phải trả thêm phí. Để thực hiện yêu cầu, nó phải được đặt trong quá trình đặt phòng. Trong trường hợp một chỗ ngồi là cần thiết mà không yêu cầu nó trong khi đặt phòng, nó sẽ được cung cấp khi có sẵn.

6. Phí lãi suất

Mọi dịch vụ do Top Driver cung cấp đều được tính phí đầy đủ sau khi đặt phòng đã được xác nhận.Giá vé Top Driver bao gồm tất cả Các mẹo, bãi đậu xe, nhiên liệu, thuế và phí đường bộ thu phí.

7. Giải quyết tranh chấp

Đối với cả hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp, tất cả các khoản phí áp dụng cho thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của khách hàng sẽ được coi là chính xác. Bất kỳ sự phản đối phí nào sẽ được nộp trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày tính phí. Bản sao của bảng sao kê thẻ tín dụng nên được gửi đến chúng tôi, nơi các khoản phí hoặc mặt hàng tranh chấp được chỉ định. Tất cả các tranh chấp được khởi xướng sau khoảng thời gian khung thời gian cho phép sẽ được coi là cuối cùng và không hoàn lại.

8. Thiệt hại do hành vi của bạn

Bất kỳ thiệt hại nào do khách hàng gây ra sẽ được tính đầy đủ cho Người dùng, cũng như bất kỳ khoản tiền phạt và phí pháp lý nào do thiệt hại cho chiếc xe. Trong trường hợp thiệt hại được thực hiện trong suốt chuyến đi, các trình điều khiển có quyền tự chấm dứt chuyến đi cho Người dùng.

9. Không có chương trình

Sau khi hết thời gian chờ bao gồm, tài xế sẽ liên hệ với khách hàng bằng xe roder để sắp xếp thêm thời gian chờ đợi. Trong trường hợp khách hàng không thể liên lạc được, tài xế sẽ thông báo cho trung tâm trợ giúp của chúng tôi và dịch vụ sẽ được coi là không hoàn lại.

10. Số lượng hành khách

Tất cả các phương tiện đều được bảo hiểm với số lượng hành khách và kiện hành lý phù hợp. Vui lòng đảm bảo rằng bạn chọn một chiếc xe phù hợp với kích thước của bữa tiệc và hành lý của bạn, vì không có ngoại lệ nào có thể được thực hiện, theo quy định của địa phương.

11. Thanh toán

Một khoản thanh toán đầy đủ là cần thiết để xác nhận việc đặt bất kỳ dịch vụ nào. Hệ thống thanh toán của chúng tôi chấp nhận tất cả các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

12.Đặt chỗ

Bất kỳ đặt chỗ nên được thực hiện ít nhất 24 giờ trước, để cung cấp một dịch vụ chất lượng trong xe của sự lựa chọn của bạn. Bất kỳ đặt chỗ nào trong vòng 24 giờ trước khi dịch vụ sẽ được thực hiện khi có sẵn, với các phương tiện cho các chuyến đi thông báo ngắn. Tất cả các đặt chỗ đều dựa trên một loại xe chứ không phải trên một mẫu xe nhất định. Trong trường hợp không có sẵn cho một đặt phòng được xác nhận, Top Driver có quyền cung cấp một chiếc xe hạng cao hơn cho khách hàng mà không phải trả thêm phí.

13. Loại xe / Mẫu xe, Nâng cấp

Người dùng có thể chọn từ các loại xe khác nhau (ví dụ: “Sedan”, “Business Sedan”, “Minivan”, “Business Minivan”, “Minibus” hoặc “Bus”) cho Yêu cầu đi xe của họ.

Các hình ảnh xe được hiển thị tại trang web của Top Driver chỉ dành cho mục đích minh họa và không được kết nối với bất kỳ quyền nào đối với một mẫu xe cụ thể cho danh mục xe đã đặt, vì sự khác biệt có thể xảy ra, đặc biệt là trong các dịch vụ quốc tế.

Theo tính khả dụng, việc nâng cấp từ loại xe “Sedan” lên loại xe cao hơn (như “Business Sedan” hoặc “Minivan”) có thể không phải trả thêm chi phí cho người dùng.

14. Động vật nuôi thú cưng và dịch vụ

Vật nuôi và động vật phục vụ được phép vào trong xe mà không phải trả thêm phí. Người dùng bắt buộc phải cho người lái xe biết trước khi dịch vụ rằng thú cưng hoặc động vật dịch vụ sẽ đi du lịch để sắp xếp thích hợp. Vì thú cưng được coi là hành khách, xin lưu ý rằng nó sẽ giảm giá một chỗ ngồi khỏi phụ cấp hành khách được xác định cho từng loại xe.

15. Chính sách hút thuốc

Hút thuốc trong bất kỳ phương tiện nào của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ dấu hiệu hút thuốc nào trong xe sẽ dẫn đến phí vệ sinh bắt buộc tối thiểu 500.000đ. Người lái xe có quyền chấm dứt chuyến đi trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu hút thuốc nào, với trách nhiệm đầy đủ cho hành khách.

16. Chính sách hủy bỏ

Bất kỳ dịch vụ nào bị hủy ít nhất 24 giờ trước đó sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ, sẽ được phát hành từ 5 đến 7 ngày làm việc sau khi hủy bỏ. Hủy trong vòng 24 giờ trước khi dịch vụ sẽ được tính phí đầy đủ.

Về dịch vụ đón sân bay, trong trường hợp hủy chuyến bay, việc hoàn tiền 100% sẽ được áp dụng, ngay cả khi điều đó xảy ra trong vòng 24 giờ trước khi dịch vụ.

17. Phí dọn dẹp

Một khoản phí làm sạch lên đến 2.000.000đ có thể được tính trong trường hợp bất kỳ thùng rác, mảnh vụn mất vệ sinh, nôn mửa hoặc tràn được để lại trong xe.

18. Hành lý và đồ bị mất hoặc thất lạc

Top Driver không thể không chịu trách nhiệm về việc xử lý hoặc bảo trì bất kỳ hành lý hoặc tài sản nào khác mà Top Driver không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mẫu, màn hình, tài sản hoặc vật dụng cá nhân nào do Người sử dụng và bạn đồng hành để lại trong xe. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong tầm tay để bảo vệ và lấy bất kỳ đồ đạc nào còn lại trong xe. Vui lòng luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi xe cho tất cả đồ đạc cá nhân của bạn.

19. Dây đai an toàn

Top Driver yêu cầu hành khách tuân thủ tất cả các luật và quy định địa phương liên quan đến dây an toàn và các thiết bị an toàn khác

Chính sách chung

Tất cả người dùng, sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ khả năng nào đều phải chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau đây. Nếu trường hợp bạn không muốn chấp nhận và họ, vui lòng kiềm chế bản thân sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ khả năng nào. Top Driver dành tất cả các quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng dịch vụ của mình. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để đảm bảo dịch vụ vận chuyển tốt nhất như bình thường.

1. Thời gian chờ đợi cho các dịch vụ đưa đón sân bay.

Dịch vụ đón của chúng tôi (sân bay, nhà ga và chuyển cảng) bao gồm thời gian chờ đợi miễn phí lên đến 60 phút sau thời gian hạ cánh / tàu hoặc hành trình theo lịch trình. Đối với các chuyến đi thả, một 15 phút chờ đợi miễn phí được bao gồm. Phí bổ sung được áp dụng trong trường hợp vượt quá thời gian chờ.

2. Thời gian chờ chuyển nhượng liên tỉnh và chuyển điểm đến điểm

Thời gian chờ miễn phí 15 phút được bao gồm trong bất kỳ dịch vụ nào trong số này. Phí bổ sung được áp dụng trong trường hợp vượt quá thời gian chờ.

3. Điểm dừng thêm

Khách hàng có thể yêu cầu tài xế dừng lại trong suốt chuyến đi. Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng, dựa trên số lượng điểm dừng, thời gian và khoảng cách từ tuyến đường ban đầu.

4. Đặt phòng theo giờ /Tour riêng

Các dịch vụ này được tính phí dựa trên thời gian dự kiến cho họ. Các khoản phí bổ sung có thể áp dụng cho vượt quá khoảng thời gian được thuê. Không có giới hạn số dặm cho thời gian thuê.

5. Ghế trẻ em

Ghế trẻ em / trẻ sơ sinh có thể được cung cấp theo yêu cầu mà không phải trả thêm phí. Để thực hiện yêu cầu, nó phải được đặt trong quá trình đặt phòng. Trong trường hợp một chỗ ngồi là cần thiết mà không yêu cầu nó trong khi đặt phòng, nó sẽ được cung cấp khi có sẵn.

6. Phí lãi suất

Mọi dịch vụ do Top Driver cung cấp đều được tính phí đầy đủ sau khi đặt phòng đã được xác nhận.Giá vé Top Driver bao gồm tất cả Các mẹo, bãi đậu xe, nhiên liệu, thuế và phí đường bộ thu phí.

7. Giải quyết tranh chấp

Đối với cả hồ sơ cá nhân và doanh nghiệp, tất cả các khoản phí áp dụng cho thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của khách hàng sẽ được coi là chính xác. Bất kỳ sự phản đối phí nào sẽ được nộp trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày tính phí. Bản sao của bảng sao kê thẻ tín dụng nên được gửi đến chúng tôi, nơi các khoản phí hoặc mặt hàng tranh chấp được chỉ định. Tất cả các tranh chấp được khởi xướng sau khoảng thời gian khung thời gian cho phép sẽ được coi là cuối cùng và không hoàn lại.

8. Thiệt hại do hành vi của bạn

Bất kỳ thiệt hại nào do khách hàng gây ra sẽ được tính đầy đủ cho Người dùng, cũng như bất kỳ khoản tiền phạt và phí pháp lý nào do thiệt hại cho chiếc xe. Trong trường hợp thiệt hại được thực hiện trong suốt chuyến đi, các trình điều khiển có quyền tự chấm dứt chuyến đi cho Người dùng.

9. Không có chương trình

Sau khi hết thời gian chờ bao gồm, tài xế sẽ liên hệ với khách hàng bằng xe roder để sắp xếp thêm thời gian chờ đợi. Trong trường hợp khách hàng không thể liên lạc được, tài xế sẽ thông báo cho trung tâm trợ giúp của chúng tôi và dịch vụ sẽ được coi là không hoàn lại.

10. Số lượng hành khách

Tất cả các phương tiện đều được bảo hiểm với số lượng hành khách và kiện hành lý phù hợp. Vui lòng đảm bảo rằng bạn chọn một chiếc xe phù hợp với kích thước của bữa tiệc và hành lý của bạn, vì không có ngoại lệ nào có thể được thực hiện, theo quy định của địa phương.

11. Thanh toán

Một khoản thanh toán đầy đủ là cần thiết để xác nhận việc đặt bất kỳ dịch vụ nào. Hệ thống thanh toán của chúng tôi chấp nhận tất cả các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

12.Đặt chỗ

Bất kỳ đặt chỗ nên được thực hiện ít nhất 24 giờ trước, để cung cấp một dịch vụ chất lượng trong xe của sự lựa chọn của bạn. Bất kỳ đặt chỗ nào trong vòng 24 giờ trước khi dịch vụ sẽ được thực hiện khi có sẵn, với các phương tiện cho các chuyến đi thông báo ngắn. Tất cả các đặt chỗ đều dựa trên một loại xe chứ không phải trên một mẫu xe nhất định. Trong trường hợp không có sẵn cho một đặt phòng được xác nhận, Top Driver có quyền cung cấp một chiếc xe hạng cao hơn cho khách hàng mà không phải trả thêm phí.

13. Loại xe / Mẫu xe, Nâng cấp

Người dùng có thể chọn từ các loại xe khác nhau (ví dụ: “Sedan”, “Business Sedan”, “Minivan”, “Business Minivan”, “Minibus” hoặc “Bus”) cho Yêu cầu đi xe của họ.

Các hình ảnh xe được hiển thị tại trang web của Top Driver chỉ dành cho mục đích minh họa và không được kết nối với bất kỳ quyền nào đối với một mẫu xe cụ thể cho danh mục xe đã đặt, vì sự khác biệt có thể xảy ra, đặc biệt là trong các dịch vụ quốc tế.

Theo tính khả dụng, việc nâng cấp từ loại xe “Sedan” lên loại xe cao hơn (như “Business Sedan” hoặc “Minivan”) có thể không phải trả thêm chi phí cho người dùng.

14. Động vật nuôi thú cưng và dịch vụ

Vật nuôi và động vật phục vụ được phép vào trong xe mà không phải trả thêm phí. Người dùng bắt buộc phải cho người lái xe biết trước khi dịch vụ rằng thú cưng hoặc động vật dịch vụ sẽ đi du lịch để sắp xếp thích hợp. Vì thú cưng được coi là hành khách, xin lưu ý rằng nó sẽ giảm giá một chỗ ngồi khỏi phụ cấp hành khách được xác định cho từng loại xe.

15. Chính sách hút thuốc

Hút thuốc trong bất kỳ phương tiện nào của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ dấu hiệu hút thuốc nào trong xe sẽ dẫn đến phí vệ sinh bắt buộc tối thiểu 500.000đ. Người lái xe có quyền chấm dứt chuyến đi trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu hút thuốc nào, với trách nhiệm đầy đủ cho hành khách.

16. Chính sách hủy bỏ

Bất kỳ dịch vụ nào bị hủy ít nhất 24 giờ trước đó sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ, sẽ được phát hành từ 5 đến 7 ngày làm việc sau khi hủy bỏ. Hủy trong vòng 24 giờ trước khi dịch vụ sẽ được tính phí đầy đủ.

Về dịch vụ đón sân bay, trong trường hợp hủy chuyến bay, việc hoàn tiền 100% sẽ được áp dụng, ngay cả khi điều đó xảy ra trong vòng 24 giờ trước khi dịch vụ.

17. Phí dọn dẹp

Một khoản phí làm sạch lên đến 2.000.000đ có thể được tính trong trường hợp bất kỳ thùng rác, mảnh vụn mất vệ sinh, nôn mửa hoặc tràn được để lại trong xe.

18. Hành lý và đồ bị mất hoặc thất lạc

Top Driver không thể không chịu trách nhiệm về việc xử lý hoặc bảo trì bất kỳ hành lý hoặc tài sản nào khác mà Top Driver không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mẫu, màn hình, tài sản hoặc vật dụng cá nhân nào do Người sử dụng và bạn đồng hành để lại trong xe. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong tầm tay để bảo vệ và lấy bất kỳ đồ đạc nào còn lại trong xe. Vui lòng luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi xe cho tất cả đồ đạc cá nhân của bạn.

19. Dây đai an toàn

Top Driver yêu cầu hành khách tuân thủ tất cả các luật và quy định địa phương liên quan đến dây an toàn và các thiết bị an toàn khác.